విరాళాలు

చెల్లింపు పద్ధతిని ఎంచుకోండి

Amazon

1. amazon.com లో ఇ-బహుమతి కార్డ్ కొనుక్కోండి

మీరు మా ఇమెయిల్ చిరునామా ( ) మీ "Recipient E-mail" గా సూచించడమూ "Sender" ఫీల్డ్‌లో లైబ్రరీతో నమోదు చేసేటప్పుడు మీరు ఉపయోగించిన తమ ఇమెయిల్ చిరునామా రాయడమూ మర్చిపోవద్దు. ఇది మీ విరాళాన్ని గుర్తించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది.

2. ఎలక్ట్రానిక్ బహుమతి కార్డ్‌ donation4lib+x6da@gmail.com కు ఇమెయిల్ చేయండి

మీ విరాళం పంపినతర్వాత 10-15 నిమిషాల్లో మీ ఖాతా ప్రీమియం వర‌కు అప్‌గ్రేడ్ చేయకపోతే, దయచేసి మీ Amazon ఆర్డర్ నంబర్‌ను ఇమెయిల్ ద్వారా support@bookmail.org కు పంపండి.

ఉదాహరణ: