నమస్కారాలు!

Z-Library ప్రపంచంలో మిక్కిలి పెద్ద ఆన్‌లైన్ లైబ్రరీలలో ఒకటి. ప్రతి ఒక్కరికీ సాహిత్యం తీసుకురావాల్సి అనే మా ఉత్తమ లక్ష్యం. ఇవాళ Z-Library లో 11,179,413 పుస్తకాలూ 84,837,000 వ్యాసాలూ ఉంటాయి Z-Library సర్వర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటాయి: USA, రష్యా, జర్మనీ, ఫిన్లాండ్, మలేషియా మరియు లక్సెంబర్గ్లలో. మా నిల్వ చేసే దత్తాంశం ఇప్పుడు 220 టీబీ కన్నా ఎక్కువ! ప్రతి నెలా లక్షలమంది తమకు కావాలసినవాటికి Z-Library ఉపయోగిస్తున్నారు. అంటే మేము సరైన దారి పట్టిస్తూ ఉన్నాం! కాని మీ మద్దతు లేకుండా మేము మా లక్ష్యాలు సాధించలేక పోతాము.

గత ఆరు నెలల్లో కింది ముఖ్యమైన నవీకరణలు అమలు వచ్చినందుకు మీ మద్దతుకు ధన్యవాదాలు: వినియోగదారుల కోసం మోడరేషన్ ఇంటర్‌ఫేస్, మోడరేటర్ల పెద్ద బృందం చేర్చామ. అదంతా ఫలితంగా పుస్తక సేకరణ నాణ్యత పెరిగింది, వర్గాల కోసం పుస్తక ఎంపిక జోడించబడింది, భాషా వడపోతకు 100 కంటే ఎక్కువ భాషలు జోడించబడింది మరియు మా Android అనువర్తన 27 భాషల్లోకి అనువదించ బడింది. ఇదికాకుండా మరి ఎన్నో దృశ్య మెరుగుదలు. అవి: పుస్తక అభ్యర్థన విభాగం కోసం పునఃరూపకల్పన చేసాము, Z-Library ఇ-ఉత్తరాలకు కొత్త రూపకల్పన సృష్టించాం, నా దింపుకోళ్ళు అనే మరియు పుస్తకం జోడించు అనే పేజీలు మెరుగుపరచాము , సమస్యను నివేదించు అనే ఎంపికకు గల ఇంటర్‌ఫేస్‌ను మార్చాము. అదనంగా, అనేక సూక్ష్మమైన కానీ ముఖ్యమైన సాంకేతిక మెరుగుదలలు చేయబడ్డాయి. మీ క్రియాశీల సహాయం మా బృందానికి శక్తి ఇస్తూ పని చేయడానికి మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. విరాళంగా ఇచ్చిన ప్రతి ఒక డాలర్ మా కోసం డబ్బు మాత్రమే కాక మీకు మా ప్రాజెక్ట్ నిజంగా అవసరమనే నమ్మకం కూడా!

Z-Library అనేది వ్యవస్థాపకుల మదత్తు మీరు ఇచ్చే మద్దతుతొడా సాధ్యమైన లాభాపేక్షలేని ప్రాజెక్టు. ఈ రోజు (15 సెప్టెంబర్ 2022) - అంటే ఎప్పటిలాగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చి మరి సెప్టెంబరులో - మేము ప్రాజెక్టుకు మద్దతు ఇచ్చే అభివృద్ధి చేసే అదనపు నిధుల సేకరణ ప్రారంభిస్తున్నాము. విరాళం ఇచ్చిన ప్రతి డాలర్‌కు మేము ఎంతో ధన్యవాదము.

భవదీయులు,
Z-Library అధికారం

తాజా విరాళాలు

$1
th
29 Sep 2022, 07:08
$40
Jane
29 Sep 2022, 07:08
$10
Juan
29 Sep 2022, 07:08
$25
Eric
29 Sep 2022, 07:08
$5
Valentina
29 Sep 2022, 07:08
$5
Henecia
29 Sep 2022, 07:07
$25
Frederique
29 Sep 2022, 07:07
$5
Franky
29 Sep 2022, 07:06
$5
llm666
29 Sep 2022, 07:06
$4
小石街
29 Sep 2022, 07:05
$5
paniponi
29 Sep 2022, 07:05
$10
Madi
29 Sep 2022, 07:05
$10
Deidra
29 Sep 2022, 07:04
$1
sidex15
29 Sep 2022, 07:04
$5
Vll
29 Sep 2022, 07:04
$5
Celestin
29 Sep 2022, 07:04
$5
Mimi
29 Sep 2022, 07:03
$5
benjax742
29 Sep 2022, 07:03
$10
JavierLaurent
29 Sep 2022, 07:02
$5
猪鼻插大葱
29 Sep 2022, 07:01
$5
xzcx78
29 Sep 2022, 07:01
$1
molamola
29 Sep 2022, 07:01
$10
Greg
29 Sep 2022, 07:00
$10
Ferni
29 Sep 2022, 07:00
$10
AmberC
29 Sep 2022, 07:00
$5
Rachel
29 Sep 2022, 06:59
$5
Elena
29 Sep 2022, 06:59
$10
RR
29 Sep 2022, 06:59
$4
打春风
29 Sep 2022, 06:57
$5
Yugi
29 Sep 2022, 06:56
$1
zjj526
29 Sep 2022, 06:56
$4
metaphor
29 Sep 2022, 06:56
$1
Hansel
29 Sep 2022, 06:56
$10
Cathine
29 Sep 2022, 06:55
$5
徘徊盔甲
29 Sep 2022, 06:55
$10
陈义宏
29 Sep 2022, 06:55
$10
Raleigh
29 Sep 2022, 06:55
$10
olive
29 Sep 2022, 06:55
$10
习总大大
29 Sep 2022, 06:54
$20
Jon
29 Sep 2022, 06:54
$5
helpme
29 Sep 2022, 06:54
$10
Dim
29 Sep 2022, 06:53
$4
VIP
29 Sep 2022, 06:53
$25
plume
29 Sep 2022, 06:52
$1
Sarah
29 Sep 2022, 06:52
$4
X
29 Sep 2022, 06:51
$5
twilightzone
29 Sep 2022, 06:51
$10
Bryan
29 Sep 2022, 06:51
$5
AppsFor
29 Sep 2022, 06:50
$10
Tom
29 Sep 2022, 06:50
$6
Beta
29 Sep 2022, 06:49
$10
Souseki
29 Sep 2022, 06:49
$10
QYQ
29 Sep 2022, 06:49
$4
rosie
29 Sep 2022, 06:48
$10
VIP
29 Sep 2022, 06:48
$4
ROY
29 Sep 2022, 06:48
$1
Proffisdiego95
29 Sep 2022, 06:47
$1
10kmm
29 Sep 2022, 06:47
$4
Vision
29 Sep 2022, 06:47
$4
boonica
29 Sep 2022, 06:47
$10
longzc
29 Sep 2022, 06:46
$1
apdsa
29 Sep 2022, 06:46
$6
lindsey
29 Sep 2022, 06:46
$5
cy
29 Sep 2022, 06:46
$4
mutan
29 Sep 2022, 06:46
$12
SPD
29 Sep 2022, 06:46
$4
PhilKing
29 Sep 2022, 06:45
$10
keaiwang
29 Sep 2022, 06:45
$10
azurepeach
29 Sep 2022, 06:45
$5
牛油果果果
29 Sep 2022, 06:45
$5
red
29 Sep 2022, 06:44
$10
VIP
29 Sep 2022, 06:44
$1
xavierfok
29 Sep 2022, 06:44
$10
cap
29 Sep 2022, 06:44
$5
Anonymous
29 Sep 2022, 06:44
$10
ed
29 Sep 2022, 06:44
$10
aliben
29 Sep 2022, 06:43
$10
Denise
29 Sep 2022, 06:43
$5
Anonymous
29 Sep 2022, 06:43
$4
xiaomi
29 Sep 2022, 06:42
$5
Yennifera
29 Sep 2022, 06:41
$5
buucloud
29 Sep 2022, 06:40
$4
莫若法天
29 Sep 2022, 06:40
$5
Caroline
29 Sep 2022, 06:40
$5
Ramesh
29 Sep 2022, 06:40
$10
yisuers
29 Sep 2022, 06:40
$5
范范
29 Sep 2022, 06:39
$5
Lingyue
29 Sep 2022, 06:39
$5
Magu
29 Sep 2022, 06:38
$11
jason.liu
29 Sep 2022, 06:38
$5
K.M
29 Sep 2022, 06:38
$5
NHarris
29 Sep 2022, 06:37
$4
wx2022
29 Sep 2022, 06:37
$3
Moni
29 Sep 2022, 06:36
$4
mengyan
29 Sep 2022, 06:36
$10
pa
29 Sep 2022, 06:36
$5
Wei
29 Sep 2022, 06:35
$10
zen
29 Sep 2022, 06:35
$5
KLL
29 Sep 2022, 06:35
$10
Odessa708
29 Sep 2022, 06:35

Top విరాళాలు

$300
Margaret
27 Sep 2022, 11:17
$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$158
Kitten
17 Sep 2022, 02:48
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$135
Herbie
28 Sep 2022, 21:11
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
Anonymous
26 Sep 2022, 13:54
$125
Rob
27 Sep 2022, 12:17
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$103
J
28 Sep 2022, 04:32
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
Tara
20 Sep 2022, 19:24
$100
DeJuna
25 Sep 2022, 17:34
$100
Joe
27 Sep 2022, 01:02
$100
Colleen
28 Sep 2022, 10:11
$100
Poso
20 Sep 2022, 07:58
$100
Christian
27 Sep 2022, 23:52
$100
ar
27 Sep 2022, 06:13
$100
Lynne
19 Sep 2022, 21:11
$100
Anonymous
28 Sep 2022, 03:21
$100
cyrouslan
16 Sep 2022, 07:28
$100
Kenny33
18 Sep 2022, 13:09
$100
fuquau
17 Sep 2022, 22:35
$100
Anonymous
16 Sep 2022, 12:35
$100
Tim
17 Sep 2022, 00:50
$100
Frankie
16 Sep 2022, 14:20
$100
Sury
17 Sep 2022, 17:52
$100
Antonio
24 Sep 2022, 02:43
$100
tica
27 Sep 2022, 18:30
$100
leanne
29 Sep 2022, 02:12
$100
Patrick
20 Sep 2022, 12:31
$100
Bookworm
21 Sep 2022, 07:35
$100
revirado
20 Sep 2022, 00:34
$100
Andre
19 Sep 2022, 04:07
$100
roger
27 Sep 2022, 21:48
$100
Donnie
27 Sep 2022, 15:10
$100
Massimo
20 Sep 2022, 06:23
$100
Anonymous
20 Sep 2022, 04:33
$100
smackdab
27 Sep 2022, 16:58
$100
zhtxiii
19 Sep 2022, 06:45
$100
Reffernita
27 Sep 2022, 06:48
$100
Karyn
17 Sep 2022, 11:48
$100
tebo
17 Sep 2022, 20:22
$100
Didier
17 Sep 2022, 12:49
$100
SAlAJAMI
16 Sep 2022, 18:10
$100
Anne
22 Sep 2022, 18:54
$100
montaigne
15 Sep 2022, 16:50
$100
elena
23 Sep 2022, 15:06
$100
Nick
20 Sep 2022, 23:13
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29
$100
Javier
18 Sep 2022, 20:53
$100
Shadow_Walker
27 Sep 2022, 01:00
$100
Qing
20 Sep 2022, 20:20
$100
susan
27 Sep 2022, 04:38
$100
Anonymous
27 Sep 2022, 11:22
$100
soph
27 Sep 2022, 15:41
$100
Anonymous
28 Sep 2022, 22:11
$100
yan
19 Sep 2022, 21:21
$100
Tedabara66
27 Sep 2022, 18:50
$100
Mohinjo
27 Sep 2022, 22:10
$100
miranda
27 Sep 2022, 10:04
$100
booksaugtwenty
27 Sep 2022, 08:52
$100
rany
17 Sep 2022, 22:48
$100
unifish
17 Sep 2022, 13:18
$100
Fungusamongus
17 Sep 2022, 15:37
$100
pseudozenon
16 Sep 2022, 11:44
$100
Mediator53
16 Sep 2022, 14:48
$100
Ruedi
15 Sep 2022, 15:08
$100
Ming
22 Sep 2022, 09:52
$100
mhuben
15 Sep 2022, 18:33
$100
annette
21 Sep 2022, 18:34
$100
Eka
20 Sep 2022, 07:20
$100
patrik
28 Sep 2022, 06:06
$100
bruno
19 Sep 2022, 10:40
$100
Walter
23 Sep 2022, 18:48
$100
Rachel
28 Sep 2022, 10:19
$100
zemano
26 Sep 2022, 22:49